Voorwaarden containerverhuur

De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens art.1139 van het Burgelijk Wetboek als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door verstrijken van de termijn.
In geval de betaling niet volgt binnen de acht dagen na het opzenden van een aangetekend schrijven is de schuldenaar gehouden bij toepassing van art.1147 van het Burgelijk Wetboek tot betaling van een schadevergoeding wegens wanbetaling, conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 15%, met een minimum van €25,00.
Alle klachten dienen binnen de vijf dagen aangetekend te gebeuren. 
In betwiste gevallen zijn alleen de rechtbanken van Tongeren bevoegd.